Bio

Louis Van Aelst studeerde in 2006 met onderscheiding af als tandarts aan de Universiteit Gent.

Onmiddellijk hierna begon hij een 3 jaar durende Master-na-Master in Gent, die hij in 2009 afrondde met grote onderscheiding en zo de bijzondere beroepstitel ’tandarts – specialist in de parodontologie’ verkreeg.

Na werkzaam te zijn in verschillende privé-praktijken, startte hij in 2015 zijn eigen praktijk in De Haan.

Hij is lid van de Belgische Vereniging voor Parodontologie en de Europese Associatie van Osseo-integratie. Door het volgen van bijscholing in binnen- en buitenland blijft hij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen zijn tandheelkundige disciplines.