Orale Implantologie

Atraumatische extracties in kader van een latere tandvervanging, met kampreservatie-technieken

Plaatsen van implantaten voor ééntandsvervanging tot een volledige kaak, met directe of uitgestelde belasting van de implantaten

Botreconstructieve chirurgie:

Sinuslifting (intern, extern, intralift)
Botgreffes met eigen bot uit kin of verhemelte
Botopbouwen met kunstbot en (niet-)resorbeerbare membranen